TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Thứ sáu, 18/6/2021, 17:24
Lượt đọc: 83

Giới thiệu về chi bộ trường Chuyên biệt Bình Tân

GIỚI THIỆU
 VỀ CHI BỘ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT BÌNH TÂN

 
         Chi bộ Trường Chuyên biệt Bình Tân được thành lập từ ngày 10/11/2015, với 3 đảng viên, do thầy Hiệu trưởng Phan Văn Vinh làm Bí thư. Những ngày đầu thành lập, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng các đồng chí trong Chi bộ đều thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên từng bước khắc phục khó khăn đưa nhà trường đi vào hoạt động ổn định và phát triển một cách vững chắc.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò định hướng cho các hoạt động, luôn làm tốt vai trò lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Đó là, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao trình độ nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên; xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển Đảng. Việc gắn kết công tác dạy học chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh đã tạo thành nguồn lực để trường đạt được những thành tựu to lớn như hiện nay.

Chi bộ xác định mỗi Đảng viên phải là tấm gương sáng, là người tiên phong trong mọi công tác và phong trào của trường. Sinh hoạt Chi bộ thường kì được Chi bộ chuẩn bị chu đáo, có lồng ghép nội dung về chuyên môn vào hoạt động chính trị nên mọi công tác của nhà trường đều hoàn thành tốt đẹp. Chi bộ lãnh đạo chặt chẽ Đoàn thanh niên; hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động. Nhờ vậy, tạo được sự đoàn kết thân ái và đồng thuận cao trong nhà trường. 

Công tác phát triển đảng được Chi bộ đặt ra như một mục tiêu quan trọng. Hiện nay, Chi bộ gồm có 6 đảng viên, đây là thành phần nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nhà trường. Trong đó: 

- Đảng viên chính thức: 06 đ/c (trong đó có 04 đảng viên nữ)

- Bí thư: Đồng chí Phan Văn Vinh - Hiệu trưởng nhà trường

* Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên

- Đảng viên có trình độ Đại học: 04 đ/c.

- Đảng viên có trình độ Cao Đẳng: 02 đ/c. (01 đ/c hiện đang học liên thông lên ĐH)

* Về trình độ chính trị

- Trung cấp chính trị: 03 đ/c

- Sơ cấp chính trị: 03 đ/c (01 đ/c đang học lớp trung cấp chính trị)

Trong những năm qua, Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Ngành và địa phương giao cho. Tập thể chi bộ luôn là một khối thống nhất, đoàn kết, cùng với toàn thể CB-GV-NV thực hiện có hiệu quả cuộc vận đông “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua lớn trong năm học. Luôn thực hiện tôt công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên.

Chi bộ nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được giao.    

Tác giả: Trần Hạnh

Tin cùng chuyên mục

88