TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Thứ năm, 4/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 982

Chính thức có File Excel tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018

Từ ngày 01/01/2018, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng theo đúng quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) có một số thay đổi đáng kể.

Việc lập File Excel tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc này được dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Luật bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014)

3. Luật việc làm 2013

4. Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

5. Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

6. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

File excel đính kèm

Tin cùng chuyên mục

164