TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Thứ ba, 21/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 424

Khẩn: Về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2018-2019 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Có đính kèm Văn bản số 3486/UBND-VX ngày 04/8/2018 của UBND Thành phố Về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86