TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Thứ ba, 7/8/2018, 0:0
Lượt đọc: 377

Thông báo của Bộ Lao đông-Thương binh-Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Nguồn tin: Bộ Lao đông-Thương binh-Xã hội

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86