TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Thứ sáu, 18/6/2021, 17:9
Lượt đọc: 27

Bộ Thông tin-Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Bộ Quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội.

Tác giả: Trần Hạnh

Tin cùng chuyên mục

87