TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Thứ tư, 16/6/2021, 10:49
Lượt đọc: 28

Tạm dừng việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn năm học 2020-2021

Ngày 11/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021 gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: Hạnh PHT

Tin cùng chuyên mục

86