TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Thứ sáu, 9/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 729

TPHCM đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện chính sách tăng thu nhập

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/10, UBND TPHCM đã ban hành quyết định quy định về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.

Theo UBND TPHCM, việc đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, kết quả đánh giá, phân loại hàng quý của cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ để thực hiện chính sách tăng thu nhập hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức; là căn cứ để đánh giá, phân loại thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

UBND TP cho biết: Về mức chi thu nhập tăng thêm, chỉ chi thu nhập tăng thêm đối với trường hợp trong quý cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và mức chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định tại Nghị quyết của HĐND TP về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo dân chủ, minh bạch.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ theo mức tối đa được quy định trong Nghị quyết của HĐND TP. Cán bộ, công chức, viên chức được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ theo mức tối đa là 80% của trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND TP yêu cầu Sở Tài chính TP hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định nguồn kinh phí, lập dự toán và quyết toán kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo quy định.

 

Triển khai thực hiện Đề án ủy quyền và Đề án thu nhập tăng thêm

 

(HCM CityWeb) – Sáng 9/11, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án ủy quyền và Đề án thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức TP. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm; Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng.

Về nội dung ủy quyền, ngày 20/10/2018, UBND TP đã ban hành Quyết định số 4712/QĐ-UBND về ủy quyền cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP và Quyết định số 4713/QĐ-UBND về ủy quyền cho Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch UBND các quận-huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.


Về thu nhập tăng thêm, ngày 19/10/2018, UBND TP đã ban hành Quyết định số 4631/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.

 

Theo đó, việc đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Kết quả đánh giá, phân loại hàng quý là căn cứ để thực hiện chính sách tăng thu nhập hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức; là căn cứ đánh giá thi đua; là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ chi thu nhập tăng thêm trong quý đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Về nguồn chi thu nhập tăng thêm, Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng cho biết, Sở Tài chính đã dự toán nguồn chi thu nhập tăng thêm năm 2018 của các cấp ở TP là hơn 3.200 tỷ đồng, năm 2019 là khoảng 7.236 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, việc triển khai thực hiện ủy quyền và đánh giá công chức nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có động lực làm việc tốt hơn và cuối cùng là phục vụ dân tốt hơn, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, khi triển khai đánh giá, phân loại công chức để chi thu nhập tăng thêm, phải gắn với đợt thi đua về các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong 3 tháng cuối năm 2018. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nào có sáng kiến cần được ghi nhận để đánh giá, chi thu nhập tăng thêm tương xứng.  

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu các đơn vị, thủ trưởng đơn vị nhận ủy quyền phải vừa thận trọng, vừa quyết liệt sâu sát người dân, có quyết định chính xác hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; chủ động hình thành sổ tay hướng dẫn về thực hiện ủy quyền tại đơn vị;…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và đề nghị các cơ quan, đơn vị được ủy quyền cần quan tâm chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu khối lượng và chất lượng công việc được giao khi nhận ủy quyền. Các cơ quan, đơn vị được ủy quyền, nhất là người đứng đầu phải phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh sau khi ủy quyền. Các sở-ngành TP khẩn trương có văn bản hướng dẫn kịp thời, đầy đủ về những vấn đề, nội dung nêu trong các quyết định ủy quyền của TP theo đúng tiến độ đề ra…

 

Đối với đề án thu nhập tăng thêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, triển khai đồng bộ quy định đến từng cán bộ, công chức, viên chức. Trước mắt, cần thực hiện ngay trong tháng 11, tổ chức đánh giá thực hiện nhiệm vụ của quý 2 và quý 3 năm 2018, sau đó tháng 1/2019 sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của quý 4 và cả năm 2018.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần thực sự quan tâm, xem đây là một trong những hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý nội bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá, phân loại hàng quý cần được thực hiện khách quan, minh bạch, công bằng và dân chủ. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần triển khai, cụ thể hóa theo đặc thù tổ chức và công việc được giao, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị các nội dung mới để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Minh Thư

 

Đính kèm : Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19/10/2018

Mẫu 1 : Cá nhân tự đánh giá

Mẩu 2 : Đồng nghiệp đánh giá

Mẫu 3 : Lãnh đạo đánh giá

 

Đình Lý

Nguồn tin: Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86