TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-27-2020-tt-bgddt-quy-dinh-danh-gia-hoc-sinh-tieu-hoc_24920209.pdf
27/2020/TT-BGDĐTVăn bản Bộ Bộ GD & ĐT24-09-2020
2 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2084qdbgddt_28720209.PDF
2084/QĐ-BGDĐTVăn bản Bộ  28-07-2020
3 Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 172020ttbgddt_306202021.pdf
17/2020/TT-BGDĐTVăn bản Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo30-06-2020
4 Văn bản Bộ GD&ĐT : Về việc hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1595bgddtngcbqlgd_105202013.pdf
1595_BGDDT_NGCBQLGDVăn bản Bộ  10-05-2020
5 Bộ Giáo dục - Đào tạo : Về việc Hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1366bgddtngcbqlgd_224202019.PDF
1366/BGDĐT-NGCBQLGDVăn bản Bộ  22-04-2020
6 Những quy định mới về công tác thi đua-khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangoc12-2019tt-bnv_62202012.pdf
12/2019/TT-BNVVăn bản Bộ  06-02-2020
7 Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ cở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ttsgk_3220209.pdf
01/2020/TT-BGDĐTVăn bản Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo03-02-2020
8 Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đóng góp dự thảo : Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du_thao_thong_tu_ban_hanh_quy_dinh_chuan_quoc_gia_ve_ngon_ngu_ki_hieu_cho_nkt_21202014.doc
/2019/TT-BGDĐTVăn bản Bộ  02-01-2020
9 Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 172019ttbgddtsigned_2311201917.pdf
File thứ 2: 182019ttbgddtsigned_2311201917.pdf
17/2019/TT-BGDĐT và 18/2019/TT-BGDĐTVăn bản Bộ  23-11-2019
10 Bộ Giáo dục và Đào tạo : Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của Ngành Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chithinamhoc1920_178201912.pdf
2268/CT-BGDĐTVăn bản Bộ  17-08-2019
11 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 072019ttbgddtsigned_1_65201917.pdf
07/2019/TT-BGDĐTVăn bản Bộ Bộ GDĐT06-05-2019
12 Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 062019ttbgddtsigned_174201910.pdf
06/2019/TT-BGDĐTVăn bản Bộ Bộ GDĐT17-04-2019
13 Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 202018ttbgddtchuancdnngvpt_318201819.PDF
20/2018/TT-BGDĐTVăn bản Bộ  31-08-2018
14 Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedu-cttt-attachments2018303-2018-tt-bgd-qdinhgiaoduchoanhapdoivoikhuyett_9320189.pdf
03/2018/TT-BGDĐTVăn bản Bộ  09-03-2018
15 Thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 và Kế hoạch công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo "Thông tư Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông” (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du_thao_1_chuan_ht_truong_pt_31012018_52201820.doc
 Văn bản Bộ  05-02-2018
12