TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 7/7/2020
Lượt đọc: 70

Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Số/Ký hiệu: 71/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/6/2020
Ngày có hiệu lực: 18/8/2020
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
File đính kèm:
File thứ 1: nd71-2020lotrinhnangtrinhdochuandaotaogiaovien_7720209.pdf
Nội dung:
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên
 • Chương II NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ
 • Điều 4. Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non
 • Điều 5. Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học
 • Điều 6. Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở
 • Điều 7. Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu trong đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào ...
 • Điều 8. Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên
 • Điều 9. Kinh phí thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên
 • Điều 10. Quyền và trách nhiệm của giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn
 • Điều 11. Đền bù chi phí đào tạo
 • Điều 12. Chế độ báo cáo
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 14. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ
 • Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 16. Trách nhiệm của các cơ sở đào tạo giáo viên
 • Điều 17. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng giáo viên
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành

Tin cùng chuyên mục

88