TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Chủ nhật, 14/11/2021, 9:36
Lượt đọc: 44

Tổ chức tiêm phòng Covid-19 cho học sinh trường Chuyên biệt Bình Tân

Ngày 01/11/2021 Trường Chuyên biệt Bình Tân phối hợp với TYT phường Bình Hưng Hòa B tổ chức tiêm phòng covid-19 cho học sinh. (Mũi 1 cho học sinh từ 12 – 17 tuổi).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC TIÊM PHÒNG COVID-19 CHO HỌC SINH

Phụ huynh điền thông tin cho học sinh

Học sinh xếp hàng chờ khám sức khỏe trước khi tiêm