TOÀN DÂN HÃY TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO TINH THẦN "CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC".
Thứ sáu, 25/6/2021, 13:53
Lượt đọc: 47

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN

Đại hội CB-CC-VC

 


 

Tham gia hội thao

 

 

Tham gia hội diễn văn nghệ

 

 

Vận động công đoàn viên hiến máu nhân đạo 

 

 

Các hoạt động khác 

 

 

                                                                                   


 

 

 

                              

88